Loading color scheme

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej - Łochów

gospodarka komunalna

0.0/5 ocena (0 głosów)
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie działa w formie zakładu budżetowego. Na czele Zakładu stoi Dyrektor. 
Organizacyjnie w Zakładzie wyróżniamy następujące działy:
- Księgowość
- Kadry
- Gospodarka Ściekowa (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna i deszczowa)
- Gospodarka Wodna (stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa)
- Gospodarka Odpadami (składowisko, PSZOK)
- Targowisko
 
Kierownictwo:
 
Dyrektor Zakładu- Henryk Mąkowski (e-mail: h.makowski@zgklochow.pl)
Główna Księgowa- Elżbieta Łojek (e-mail: e.lojek@zgklochow.pl)
Zastępca Dyrektora Zakładu - Beata Mech (e-mail: b.mech@zgklochow.pl)
 
Kierownicy działów:
 
Wojciech Jabłoński - tel. 25 675 13 46 w. 21 lub 604 066 393 e-mail: w.jablonski@zgklochow.pl
(stacje uzdatniania wody, sieci wodociągowe, zimowe utrzymanie dróg)
Jarosław Mech -tel. 25 675 15 75 lub 600 05 22 84 e-mail: j.mech@zgklochow.pl
(oczyszczalnia ścieków, kanalizacja sanitarna i deszczowa, kotłownie)

Uczestniczy w programie nieprzerwanie od 14-02-2014r

 

W dniu 13-02-2015 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

W dniu 07-01-2016 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

W dniu 30-11-2016 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 12-10-2017 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

Adres

  • Ulica: Myśliwska 4
  • Kod: 07-130
  • Miasto: Łochów

Kontakt