Loading color scheme

J-J Biuro rachunkowe Jakubowski Jacek

usługi rachunkowe

0.0/5 ocena (0 głosów)

Nasze usługi obejmują m.in. :

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości ,
 • opracowywanie zakładowych planów kont,
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług,
 • sporządzanie bilansu rocznego, w tym: bilans wraz z załącznikami, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa,
 • prowadzenie spraw kadrowo - płacowych /umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło/,
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędów Skarbowych i podatników,
 • prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS,
 • pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,
 • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi,
 • doradztwo podatkowe i prawne w zakresie naszych uprawnień i kompetencji,
 • doradztwo księgowe i prawo gospodarcze,
 • doradztwo i świadczenie usług w zakresie organizacji nowych spółek handlowych,
 • pozyskiwanie kredytów bankowych,
 • przygotowywanie wszelkiej dokumentacji do leasingu,
 • kontakty z urzędami państwowymi,

Uczestniczy w programie nieprzerwanie od 10-07-2014r

 

W dniu 18-04-2016 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 07-09-2017 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 26-03-2018 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

Adres

 • Ulica: Miętowa 6
 • Kod: 55-080
 • Miasto: Kąty Wrocławskie

Kontakt