Loading color scheme

Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne INTERGEO Piotr Behra

geodezja i kartografia

0.0/5 ocena (0 głosów)

WYKONUJEMY:

Geodezyjną obsługę w trakcie wykonywania całego cyklu robót budowlano-montażowych,

Geodezyjną obsługę budownictwa zakładów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego i ogólnego, dróg i mostów,

Geodezyjne pomiary odkształceń poziomych i pionowych,

Pomiary inwentaryzacyjne budowli, instalacji i wszelkich urządzeń nad- 

i podziemnych,

Obsługę geodezyjną obiektów hydrotechnicznych,

Pomiary kontrolne i realizacja warunków geometrycznych jezdni podsuwnicowych, maszyn, turbin i innych urządzeń,

Mapy syt. - wys. w różnych skalach i treści do potrzeb projektowania i odbioru inwestycji (w tym cyfrowe),

Rozgraniczenia, podziały terenu i ustalenie stanów prawnych,

Dokumenty własnościowe dla celów formalno-prawnych,

Usługi geodezyjne dla ludności,

Inne w zależności od potrzeb.

WYKONYWALIŚMY M.IN.:

Obsługę geodezyjną przy budowie i modernizacji Elektrowni Wodnych,

Obsługę geodezyjną budowy NBP we Wrocławiu,

Obsługę geodezyjną przy modernizacji pieca obrotowego nr 4 Cementowni "Odra" 

w Opolu,

Modernizację mapy zasadniczej Obrębu Półwsi  miasta Opola o pow. 950 ha,

Obsługę geodezyjną przy budowie Zakładu Recyklingu Opon i Kabli w Krośnie Odrzańskim,

Obsługę geodezyjną budowy mostów i jazu na kanale Ulgi w Opolu,

Obsługę geodezyjną renowacji i modernizacji kanału derywacyjnego Krzywaniec-Dychów oraz hydrowęzła Dychów,

Obsługę geodezyjną budowy Busines Park w Zabierzowie k/ Krakowa,

Obsługę geodezyjną remontu 

drogi krajowej nr 94,

Sporządzenie map cyfrowych oraz uregulowanie stanów prawnych działek.

Uczestniczy w programie nieprzerwanie od 11-03-2014r

 

W dniu 12-03-2015 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 08-03-2016 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

W dniu 24-02-2017 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 09-02-2018 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

 

W dniu 28-01-2019 roku został wykonany ponowy audyt przez grupę EGC Europejską Grupę Certyfikującą oraz ICC&Software L.L.C., który zakończył się oceną POZYTYWNĄ.

Adres

  • Ulica: Kępska 2
  • Kod: 45-129
  • Miasto: Opole

Kontakt