Loading color scheme

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

muzeum

5.0/5 rating 1 vote

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej należy do grona najstarszych polskich placówek muzealnych. Pierwsze próby utworzenia w Kaliszu muzeum podjęto już w 1883 roku, ale na skutek braku zgody władz carskich do zorganizowania "Wystawy archeologicznej i zabytków sztuki" doszło dopiero w 1900 roku. Sześć lat później powstało pierwsze muzeum, a wkrótce potem utworzono dwie dalsze placówki tego samego typu, które w 1914 roku połączyły się w Muzeum Ziemi Kaliskiej.

Zbiory muzeum szczęśliwie przetrwały zburzenie miasta w sierpniu 1914 roku, ale niestety uległy znacznemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej. W 1975 roku muzeum podniesiono do rangi wojewódzkiej instytucji kultury i nadano mu nazwę - Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej. W ciągu kilku kolejnych lat rozszerzono je o 4 oddziały terenowe: Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu, Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, Oddział Literacki - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie wraz z utworzoną na terenie parku ekspozycją tradycyjnego budownictwa ludowego ziemi kaliskiej ("mini-skansen" etnograficzny) oraz Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie.

Obecnie kaliskie muzeum jest Samorządową Instytucją Kultury Województwa Wielkopolskiego, wpisaną do Państwowego Rejestru Muzeów. Gromadzi zbiory z zakresu archeologii, etnografii, historii i sztuki, które prezentuje na wystawach stałych i czasowych oraz organizuje imprezy plenerowe (Festyny Etnograficzne, Jarmark Archeologiczny i Biesiadę Piastowską).

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia kaliskiego muzeum i jego oddziałów oraz do uczestniczenia w imprezach plenerowych.

Dyrektor MOZK
Jerzy Aleksander Splitt

Uczestniczy w programie nieprzerwanie od 13-02-2015r. Firma uzyskała pozytywną ocenę weryfikacyjną wystawioną przez grupę EGC. 

Adres

  • Ulica: Kościuszki 12
  • Kod: 62-800
  • Miasto: Kalisz

Kontakt